วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024
Travel

ดอยม่อนคลุย : จุดกางเต็นท์ชมทะเลหมอก วิวดอยทูเล อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

“ดอยม่อนคลุย” ได้มาจาก คำว่า “คลุยโคะ” ในภาษาปกาเกอะญอ ซึ่งแปลว่าภูเขาที่มีทุ่งหญ้าปกคลุมซึ่งเกิดจากธรรมชาติ ดอยม่อนคลุยมีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นทุ่งหญ้า อยู่บนยอดเขาสลับกับป่าต้นไม้แคระด้วยสภาพที่เป็นที่โล่งแจ้งความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,100 เมตร จึงทำให้ดอยม่อนคลุยเป็นจุดที่ชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามทะเลหมอกที่ม่อนคลุยนั้นมีความสวยงามแปลกตายิ่งนักโดยทะเลหมอกที่เกิดขึ้นในทิศตะวันออก ซึ่งเกิดจากแม่น้ำเงา อันเป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างอำเภอท่าสองยางกับอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในทิศตะวันตกเกิดจาก แม่น้ำเมย ซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อประกอบ กับลมเหนือที่ขับเคลื่อนริ้วหมอกที่กระทบแสงใน ยามเช้าแล้ว ทำให้ภูเขาทุ่งหญ้าที่เรียกว่า “ดอยม่อนคลุย” ได้แสดงความสวยงามให้เห็น

ปัจจุบันเส้นทางสู่ม่อนคลุยเป็นถนนดินที่แยกจากทางหลวง หมายเลข 105 หลักกิโลเมตรที่ 158 โดย เส้นทางเป็นถนนดินระยะทาง 7.5 กิโลเมตร รถยนต์กระบะขับเคลื่อนสองล้อสามารถขึ้นไปได้ ถ้าเป็นรถเก๋ง หรือ รถตู้ ไม่สามารถขับขึ้นไปได้นะครับ แนะนำให้จ้างรถชาวบ้านขึ้นมาจากปากทางเข้าได้เลย ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสองยางโทร. 055-577437, 089-268-0119, 085-705-4459, 080-181-5820

GPS ปากทางเข้า : https://goo.gl/maps/49WHXDNkiofYePib8

GPS จุดกางเต็นท์: https://goo.gl/maps/k8YQBYKFokaARGA66

ใครชอบอยากติดตามการเดินทางของผมสามารถติดตามได้ตามช่องทางต่าง ดังนี้ครับ

WEBSITE : WWW.PHEPHATIEW.COM

FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/PHEPHATIEW

INSTAGRAM : HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/PHEPHATIEW/

Leave a Response