วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
Travel

น้ำตกตาดทิดมี ภูผาม่าน ขอนแก่น

น้ำตกตาดทิดมี เป็นน้ำตกชั้นเดียว อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บ้านดงสะคร่าน ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น น้ำตกตาดทิดมีเกิดจากทางน้ำของห้วยตาดฟ้ากัดเซาะไปตามรอยแตกในชั้นหินเกิดเป็นหน้าของน้ำตก ลักษณะของน้ำตกจะเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันไปตามความลาดเอียงของภูมิประเทศ บริเวณหน้าผาน้ำตกมีความสูง 14 เมตร กว้าง 25 เมตร ความยาวตามลำห้วยมากกว่า 100 เมตร

GPS น้ำตกตาดทิดมี: https://goo.gl/maps/RLZS1aGqJ2uL8tbD6

น้ำหนาว เป็นอีกอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่รู้จักของนักเดินทางสายเดินป่า-ชมธรรมชาติ  แต่น้ำหนาวมิใช่มีแต่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว  จากตำแหน่งที่ตั้งบนแนวรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลก ทำให้พื้นที่น้ำหนาวมีลักษณะโดดเด่นทางธรณีวิทยา น่าสนใจทั้งในทางวิชาการ และมีลักษณะสัณฐานที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์น่าไปสัมผัสท่องเที่ยวหาประสบการณ์ใหม่  และได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานธรณีอีกแห่งของไทย ซึ่งจากการสำรวจพบมีจุดน่าสนใจกว่า 20 แห่ง

การเดินทาง : จากอำเภอชุมแพเดินทางมุ่งหน้าทางอำเภอหล่มสัก ใช้เส้นทางเดินทางไป บ้านตาดฟ้า-ดงสะคร่าน โดยมีสองเส้นทาง เส้นทางแรก คือ เส้นทางสายบ้านวังสวาปไปตาดฟ้าดงสะคร่านเป็นเส้นทางขึ้นภูเขา ระยะทางจากบ้านวังสวาปไปถึงตาดฟ้าดงสะคร่านประมาณ 15 กิโลเมตร และอีกเส้นทางหนึ่ง คือ เส้นทางไปยังอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแยกที่บ้านโคกมนไปยังบ้านตาดฟ้า-ดงสะคร่าน รถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก เดินทางไปจนถึงบ้านตาดฟ้าดงสคร่านจะมีเส้นทางเดินทางไปยังจุดชมวิวและน้ำตก ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันถึงบ้านโคกมนจากนั้นเลี้ยวขวา ผ่านบ้านดงมะไฟถึงบ้านดงสะคร่านน้ำตกตาดทิดมีอยู่บริเวณสะพานข้ามห้วยเพื่อเข้าหมู่บ้านดงสะคร่าน

ครชอบอยากติดตามการเดินทางของผมสามารถติดตามได้ตามช่องทางต่าง ดังนี้ครับ น้ำตกตาดทิดมี
WEBSITE : WWW.PHEPHATIEW.COM
FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/PHEPHATIEW
INSTAGRAM : HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/PHEPHATIEW/

Leave a Response