วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
Travel

พาสาน (PASAN) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ เมืองปากน้ำโพ นครสวรรค์

พาสาน (PASAN) เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์ คำว่า พาสาน มีที่มาจากคำว่า ผสาน คือ การรวมกัน และพาสาน ในที่นี้หมายถึงการพาคนเข้าไปสานให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างคน สถานที่และช่วงเวลา 

ลักษณะโครงสร้างคล้ายเส้นสายที่สอดประสานกันมาบรรจบที่ปลาย มาจากการรวมตัวกันของแม่น้ำหลักจาก 4 สาย มาประสานกันเป็น 2 สาย และรวมเป็นหนึ่งเดียว สถาปัตยกรรมแห่งนี้ถูกออกแบบและก่อสร้างขึ้นให้คงอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่จะมีน้ำขึ้นสูงในช่วงฤดูน้ำหลาก ลักษณะของอาคารที่ยกโค้งพ้นน้ำ ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวสามารถพายเรือลอดส่วนโค้งของอาคารในช่วงฤดูน้ำหลาก ชมความงามของริมฝั่งน้ำตลอดจนความงามของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ท่ามกลางสายน้ำได้

ใครผ่านนครสวรรค์ “พาสาน” เป็น Lannmark ที่ต้องห้ามพลาด!! แวะไปถ่ายรูปลงโซเชียลอวดเพื่อนๆครับ

ช่วงเวลาถ่ายภาพ: พระอาทิตย์ขึ้นตก  

GPS : https://goo.gl/maps/adQkffGkbcoGscwbA

#เภพาเที่ยว #นครสวรรค์ #พาสาน #ต้นน้ำเจ้าพระยา

#amazingไทยเท่ #แชะชิมชิวนครสวรรค์ #239สวรรค์ใกล้กรุง

Leave a Response